LEGEA 554 DIN 2004 ACTUALIZATA 2012 PDF

– Aprobată cu modificări prin LEGEA / – Aprobarea cu . profit datorat pentru anul precedent, actualizat cu indicele preturilor de consum, estimat cu /, cu modificarile si completarile ulterioare. of Procurement Services () Phone Release Date: October 12, ITB No. Legea / privind protec?ia informa?iilor clasificate – unipol / din 02/12/ Versiune actualizata la data de 25/12/ Legea. / on the Contentious Administrative Matters. By conclusion of . Legea nr. / privind Codul fiscal, actualizată, Monitorul Oficial al României nr. / . indirectly concerned with the preparation of , election year.

Author: Akile Balkree
Country: Cuba
Language: English (Spanish)
Genre: Career
Published (Last): 21 September 2015
Pages: 280
PDF File Size: 5.59 Mb
ePub File Size: 20.58 Mb
ISBN: 486-4-27452-736-1
Downloads: 37780
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Daizil

Daca retragerea marturiei a intervenit in cauzele penale dupa ce s-a produs arestarea inculpatului sau in toate cauzele dupa ce s-a pronuntat o hotarare sau dupa ce s-a dat o alta solutie ca urmare a marturiei mincinoase, instanta va reduce pedeapsa potrivit art.

In cazul persoanei juridice, tentativa se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre minimul special si maximul special al amenzii prevazute de lege pentru infractiunea consumata, reduse la jumatate. Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza savarsirea fata de persoanele aratate in alineatul precedent a vreuneia dintre urmatoarele fapte:.

Conditia ca faptuitorul sa fi fost condamnat anterior pentru alte infractiuni nu se cere, cand se pronunta o condamnare mai mare de 5 ani. In caz de neexecutare, cu rea-credinta, a pedepsei complementare prevazute in art.

Schimbarea numelui sau a prenumelui: cazuri si acte necesare

Intelegerea in vederea savarsirii infractiunii de genocid se pedepseste cu inchisoare de la 5 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi. Decizia constituie titlu de creanta si cuprinde dih actului administrativ fiscal prevazute de Ordonanta Guvernului nr. Aceasta masura poate fi luata pe o durata pana la 5 ani si poate fi prelungita daca pericolul social subzista.

Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza fapta 200 in alineatul precedent, care, fara sa fie savarsita pe campul de lupta, este urmarea unor operatii de razboi. Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si intrebuintarea de promisiuni, amenintari sau violente fata de un martor, expert sau interpret. Daca actul sexual, de orice natura, cu o persoana de sex diferit sau de acelasi sex, care nu a implinit varsta de 18 ani, a fost determinat de oferirea sau darea de bani ori alte foloase de catre faptuitor, direct sau indirect, victimei, pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 12 ani si interzicerea unor drepturi.

La articolul 17, alineatele 4 si 5 se modifica si vor actualizatta urmatorul cuprins:.

Cererea poate fi depusa personal, prin mandatar cu procura speciala, data in forma autentica, iar daca este data in strainatate, la Misiunea Diplomatica lgeea Romaniei din tara de resedinta ori la un notar public strain, trebuie sa fie aplicata apostila, conform conventiei de la Haga 20044 imputernicire avocatiala. Pedeapsa in caz de recidiva pentru persoana fizica. Toate mijloacele folosite in cadrul regimului dinn pedepselor privative de libertate trebuie sa contribuie la reintegrarea in societate a celor condamnati si la prevenirea savarsirii de noi infractiuni de catre acestia.

  GIANFRANCO CANIGGIA PDF

Instanta poate dispune ca cel condamnat sa respecte si una sau mai multe din obligatiile prevazute in art. Acest pret mediu ponderat se stabileste pana la 1 martie in 20112 an, pe baza datelor privind cantitatile totale de tigarete eliberate pentru consum in cursul anului calendaristic precedent si va fi publicat pe site-ul Ministerului Finantelor Publice in termen de 30 de zile de la data stabilirii. Circumstantele privitoare la fapta se rasfrang asupra participantilor, numai in masura in care acestia le-au cunoscut sau le-au prevazut.

In cazul cand se dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei, termenul de incercare se calculeaza de la data ramanerii definitive a hotararii prin care s-a pronuntat anterior suspendarea conditionata a executarii pedepsei.

Legislație – Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială

Top articole Ultimele articole Ultima ora Patru lucruri pe care trebuie sa le stim despre salariul minim pe economie OUG pentru Aceleasi fapte, daca privesc alte documente sau date care prin caracterul si importanta lor fac ca fapta savarsita sa pericliteze siguranta statului, se pedepsesc cu inchisoare de la 5 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

Inselaciunea savarsita prin folosire de nume sau calitati mincinoase ori de alte mijloace frauduloase se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 15 ani. Declaratia va fi data la un notar public in tara sau daca este data in strainatate, la Misiunea Diplomatica a Romaniei din tara de resedinta ori la un notar public strain, trebuie sa fie aplicata apostila, conform conventiei de la Haga.

In cazul neindeplinirii masurilor de supraveghere ori a obligatiilor stabilite de actualizara, potrivit art. Dispozitiile alineatelor precedente se aplica in mod corespunzator ldgea in caz de liberare conditionata a minorului. Termenul de incercare Art. Principalele modificari la Codul […]. Reguli generale aplicabile veniturilor realizate din operatiunea de fiducie. Cei cu capacitate de exercitiu restransa se pot impaca cu actualizatq persoanelor aactualizata de lege. Masurile fiscale OUG lsgea.

Inlesnirea evadarii unei persoane retinute, arestate sau condamnate pentru o infractiune pentru care legea prevede o pedeapsa mai mare de 10 ani, se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 10 ani, iar daca fapta este savarsita de o persoana care avea indatorirea de a pazi pe cel care a evadat, pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 12 ani.

Competenta de solutionare a cererilor este a presedintelui consiliului judetean, respectiv a primarului general al municipiului Bucuresti, care se pronunta prin emiterea dispozitiei de admitere sau de respingere a cererii de schimbare a numelui, in termen de 60 actualisata zile de la primirea cererii, conform prevederilor art.

  BLAUPUNKT MP57 PDF

Daca bunul este proprietate privata, cu exceptia cazului cand acesta este in intregime sau 2021 parte al statului, actiunea penala pentru fapta prevazuta in alin. Pedepsele complementare prevazute in art.

Legislație

Prin afisarea sau difuzarea hotararii de condamnare nu poate fi dezvaluita identitatea victimei, afara de cazul in care exista acordul acesteia sau al reprezentantului sau legal. Masurile de siguranta se iau fata de persoanele care au comis fapte prevazute de legea penala.

Daca fapta a avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei, pedeapsa este inchisoarea de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi. Abrogat prin punctul 3. Perioadele consumate 202 realizarea unor contracte conexe care sunt legate in mod direct cu primul contract ce a fost executat se adauga la perioada care s-a consumat la realizarea contractului de baza.

Sustragerea materiilor explozive se pedepseste cu inchisoare de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi. Daca dupa ramanerea definitiva a hotararii de condamnare la detentiune pe viata si pana la executarea ei a intervenit actializata lege care prevede pentru aceeasi fapta pedeapsa inchisorii, pedeapsa detentiunii pe viata se inlocuieste cu maximul inchisorii prevazut pentru acea infractiune.

Raspunderea penala a persoanei juridice se prescrie in conditiile prevazute de lege pentru persoana fizica, dispozitiile prevazute in art. Nu se pedepseste persoana care, mai inainte de a se fi inceput urmarirea penala pentru infractiunea nedenuntata, incunostinteaza autoritatile competente despre acea infractiune sau care, chiar dupa ce s-a inceput urmarirea penala ori dupa ce vinovatii au fost descoperiti, a inlesnit arestarea acestora.

Punerea in miscare a actiunii penale pentru infractiunile prevazute in alineatul precedent se face numai cu autorizarea prealabila a procurorului general.

Schimbarea numelui sau a prenumelui: cazuri si acte necesare

Cand legea prevede pentru infractiunea savarsita de persoana fizica pedeapsa inchisorii de cel mult 10 ani sau amenda, minimul special al amenzii pentru persoana juridica este de 5.

Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si insusirea pe nedrept a unui bun mobil ce apartine altuia, ajuns din eroare in posesia faptuitorului. Nu sunt venituri impozabile indemnizatiile pentru: De asemenea, reabilitarea nu are efecte asupra masurilor de siguranta, cu exceptia celei prevazute in art. La articolul 6, dupa alineatul 4 se introduce un nou alineat, alineatul 5cu urmatorul cuprins:.

Condamnarea se considera inexistenta in situatiile prevazute in art. Fapta prevazuta la alin. Aceasta masura nu poate fi dispusa in cazul infractiunilor savarsite prin presa.